menu
nagłówek | header | image

Punkty edukacyjne

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów i udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w konferencji, lekarzowi przysługuje 8 punktów edukacyjnych.

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. 2017 poz. 1519), diagnostom laboratoryjnym przysługują 4 punkty edukacyjne.

aktualizacja: 2022-11-12