menu
nagłówek | header | image

Streszczenia

 • Streszczenia wraz z programem konferencji będą opublikowane w Postępach Andrologii Online i będą dostępne w formacie PDF na stronie konferencji i czasopisma (www.postepyandrologii.pl).
 • Streszczenie należy przesłać na adres email redaktora naczelnego czasopisma: malgorzata.piasecka@pum.edu.pl
 • Termin zgłaszania streszczeń: 31 sierpień 2022 r. przedłużony do: 30 września 2022 r.

Zasady pisania streszczeń:

 • Streszczenie wraz z afiliacją autora/autorów powinno być napisane w języku polskim i angielskim, jeśli prezentowane będzie w języku polskim.
 • Streszczenie nie powinno przekroczyć jednej strony A4.
 • Tekst należy przygotować w formacie MS Word, czcionką Times New Roman wielkości 12 z 1,5 odstępem między liniami.
 • Należy zachować następujący układ:
  - Autorzy (imię i nazwisko pisane kursywą, z odnośnikiem afiliacji danego autora)
  - Tytuł (WIELKIE LITERY, pogrubione pismo)
  - Afiliacja
  - Adres email pierwszego autora
  - Tekst streszczenia
 • Istotne informacje zawarte w tekście należy poprzeć piśmiennictwem cytowanym w okrągłych nawiasach, np. (Wang i wsp.: Eur J Endocrinol. 2008, 159, 507–514).
 • Stosowane skróty w tekście należy wyjaśnić w języku polskim i angielskim, np. czynnik martwicy nowotworów α (TNF-α, ang. tumour necrosis factor α).
aktualizacja: 2022-09-25